Kasteel Jehay

Kasteel Jehay Kasteel Jehay Kasteel Jehay Kasteel Jehay

Publicaties

2. Het kabinet van curiositeiten

Publicaties - Province de Liège ©

Catalogus gewijd aan de tentoonstelling "Het rariteitenkabinet"


De verzameling kunstwerken van Jehay Castle komt uit legaten, geschenken en aankopen die in de 20e eeuw zijn verzameld door de laatste privé-eigenaar van het landgoed, graaf Guy van den Steen van Jehay en zijn vrouw Ierse afkomst, Lady Moyra Butler. Van grote diversiteit, het presenteert niet alleen prestigieuze objecten op het gebied van schilderkunst, goudsmederij of meubels, maar ook veel "vreemde" en exotische voorwerpen.

Om recht te doen aan de verscheidenheid en "andersheid" van deze verzameling, werden de vorm en het thema van de rariteitenkabinetten bijeengeroepen om een scenografie te creëren die trouw was aan de oorspronkelijke geest van de graaf. Dit boek stelt voor terug te keren naar de fascinerende geschiedenis van rariteitenkabinetten, bedacht in een tijd waarin wetenschap, kunst en ambachten nog niet in gecategoriseerde categorieën vielen. Door de presentatie van de kenmerken van deze plaatsen die tijdens de uitvinding van musea in onbruik zijn geraakt, zijn het de objecten van Jehay die in overweging worden genomen en naar voren worden gebracht.

Deze tentoonstelling en de bijbehorende publicatie nodigen de lezer uit om de kunstcollectie van het kasteel van Jehay beter te leren kennen, maar ook om te dromen zoals het vroeger ver weg droomde in de rariteitenkabinetten.

Te koop in de kasteelwinkel en in alle goede boekwinkels voor 16 €.

Als u het online wenst te ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het secretariaat op het volgende adres: info@chateaujehay.be