Kasteel Jehay

Kasteel Jehay Kasteel Jehay Kasteel Jehay Kasteel Jehay

Bijzonder Jehay

05. Het ingepakt kasteel

Château de Jehay © Province de Liège

05. Het ingepakt kasteel

De provincie is zich bewust van het ruwe uiterlijk van de steiger naast de gevels van het kasteel en bekeek daarom ook meteen de mogelijkheid om het oppervlak van het bouwwerk te gebruiken om het uitgevoerde werk te tonen.

De ideeën die naar voren kwamen waren talrijk, gaande van een getrouwe weergave van de gevel tot een inpakking ‘à la Christo'. Uiteindelijk werd de voorkeur gegeven aan een technische weergave van de gevels.

Dit soort technische reflectie, die door velen vaak wordt weggecijferd, is echter van essentieel belang voor het uitvoeren van een getrouwe en volledige restauratie. De architecten beschikken dan namelijk over een precieze werkbasis waarop ze hun voorstellen kunnen baseren, terwijl de vakmannen dan beschikken over een complete grafische weergave waarop ze de te vervangen elementen of aan te passen structuren kunnen onderscheiden.