Kasteel Jehay

Kasteel Jehay Kasteel Jehay Kasteel Jehay Kasteel Jehay

Bijzonder Jehay

01. Historische context

Château de Jehay © G Destexhe Province de Liège

01. Historische context

Het kasteel van Jehay is een symbolisch gebouw dat bekend staat om zijn dambordmotief, zijn sprookjesachtig uiterlijk en zijn collectie kunstwerken.

Het oudste gedeelte dateert uit het midden van de XVIe eeuw. Doorheen de eeuwen werd het kasteel verscheidene keren omgebouwd, uitgebreid, gerenoveerd en waren verschillende families er eigenaar van. Zijn huidig uitzicht is het resultaat van de talrijke verbouwingswerken die in de XIXe eeuw werden verwezenlijkt.

Na het overlijden van de laatste private eigenaar, graaf Guy van den Steen van Jehay, werd de provincie Luik eigenaar van de volledige eigendom. Van dan af aan werden de nodige menselijke en financiële middelen ingeschakeld om de site te beheren, toegankelijk te maken voor het publiek, te onderhouden en verder te ontplooien.