Museum van het Waalse Leven

Museum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse Leven

Tentoonstellingen

Om arm het universele uitgaand van het specifieke, het kleine, het ontastbare, het ongrijpbare aan de hand van minderbelangrijke resten uit het verleden. Bewandel zoals nieuwsgierige en receptieve wandelaars het onvoorspelbare langs levens- enoverlevingspaden van gewone Luikenaars, die opgingen in de massa.

Au nom du FOOT
  • Mis zeker niet onze nieuwe tentoonstelling :'Au nom du FOOT' (sinds 28/04/2017) en de talrijke geplande events!

  • Verlenging van de tentoonstelling 'Toy Star' tot 07/01/2018