Museum van het Waalse Leven

Museum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse Leven

Nu in het Museum

Om arm het universele uitgaand van het specifieke, het kleine, het ontastbare, het ongrijpbare aan de hand van minderbelangrijke resten uit het verleden. Bewandel zoals nieuwsgierige en receptieve wandelaars het onvoorspelbare langs levens- enoverlevingspaden van gewone Luikenaars, die opgingen in de massa.

JOUET STAR / SPEELGOED, DE STERREN VAN TOEN EN NU - Tot 07/01/2018

JOUET STAR

Treed binnen in de fantasiewereld van het speelgoed, daar waar alles mogelijk is ...
Poppen, voertuigen, figuurtjes, robots, miniaturen, ... honderden stuks speelgoed
komen in actie in onvoorstelbare en zelfs onwaarschijnlijke ensceneringen, gewoon
om u plezier te doen!


Het decorontwerp van de tentoonstelling “Jouet Star” maakt emoties en heimwee
in u wakker en neemt u mee naar het hart van deze betoverende wereld. Het
kan niet anders of u vindt er het speelgoed uit uw kindertijd terug. Speelgoed
wordt geliefd, vergeten en weer teruggevonden en duikt dus op in verschillende
fasen van ons leven. Maar schuilen in speelgoed, achter die schijnbare onschuld
van het spel, ook geen geloofsovertuigingen, waarden of stereotypes?
Durft u naar de andere kant van de spiegel gaan?

Meer in het programma

-----

Open van dinsdag tot zondag van 9.30 tot 18.00

Volwassenen  : 5 €
Student - Senior : 4 €
Kind : 3­ €
Artikel 27 € : 1,25 €


Tickets online : www.ouftitourisme.be

Maandag op reservering voor groepen
Gesloten van 01 tot 11.01.2016
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
Gratis : 1ste zondag van de maand

Info + reservatie : +32(0)4/279.20.16 & +32(0)4/279.20.31

-----

'AU NOM DU FOOT' tot 03/12/2017

Zou voetbal, de populairste sport van de planeet, een godsdienst geworden zijn?

Au nom du FOOT Poster

Voor Moskou verwelkomt Luik een grootscheepse internationale tentoonstelling helemaal aan het fenomeen voetbal toegewijd.

Liefhebbers, hardnekkige supporters of alleen maar gewone nieuwsgierigen, “Au nom du foot”( “In de naam van voetbal”) is voor iedereen bestemd. Voetbalwereld en godsdienstwereld hebben a-priorisch niet veel gemeen. Maar bij nader inzien kunnen we bemerken dat beide vol van sterke rituelen zijn en gedeelde belevingen bieden.

Trouwens, de taal is dezelfde: bewondering, verlossers, heiligen en zelfs goden. Door de gestelde vragen en de voorgestelde ervaringen kunnen we dank zij “Au nom du FOOT» de collectieve voetbalhartstocht begrijpen, een hartstocht die van generatie op generatie doorgegeven wordt.

U moet de gelegenheid niet missen die verrassende tentoonstelling te ontdekken in een ontheiligde kerk te midden van een buitengewoon architecturaal erfgoed in het historische hart van Luik.

De tentoonstelling is volledig vertaald.

-----

Open van dinsdag tot zondag van 9.30 tot 18.00

Volwassenen  : 5 €
Student - Senior : 4 €
Kind : 3­ €
Artikel 27 € : 1,25 €


Tickets online : www.ouftitourisme.be

Maandag op reservering voor groepen
Gesloten op 1/11
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
Gratis : 1ste zondag van de maand

Info + reservatie : +32(0)4/279.20.16 & +32(0)4/279.20.31

Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Au nom du FOOT ©MVW2017
Robert Waseige  ©MVW2017