Museum van het Waalse Leven

Museum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse Leven

Afgelopen tentoonstellingen

Het Museum van het Waalse Leven stelt verschillende tentoonstellingen voor met thema's van het verleden. Ontdek enkele van onze vorige tentoonstellingen.

U kunt kontakt met ons opnemen voor meer informatie via mail info@viewallonne.be

-----

HomoMigratus Poster

'HomoMigratus'

Vanaf 29/04 tot 11/12/2016

Migratie is een fenomeen dat onlosmakelijk verbonden is met de menselijke aard. De mens migreert sinds lang vervlogen tijden en heeft zo de wereld opgebouwd die we vandaag kennen. Of het nu gaat om een verplaatsing van duizenden kilometer of in een en hetzelfde land, migratie betekent steeds ontworteling.

De tentoonstelling “Homo Migratus” – Een kijk op migratie” wil de balans opmaken van dit zeer oude fenomeen. Hij bekijkt migratie uit verschillende gezichtshoeken, zodat we een beter beeld krijgen van de huidige toestand in het licht van de migratiebewegingen die vroeger plaatsvonden. Dit project laat ook immigranten van verschillende generaties en met uiteenlopende achtergronden aan het woord. De tentoonstelling “Homo Migratus” – Een kijk op migratie” geeft stof tot nadenken en stelt vragen.

Steeds staat de mens centraal: de zwervende mens, de mens die hoopt op een beter leven, de mens die het noorden kwijt is en de mens die werkt aan een oplossing.

Jean-Jacques Messiaen / Carine Filiber : Jean-jacques.messiaen@provincedeliege.be -carine.filiber@provincedeliege.be

-----

Luik in het oog van de storm Poster

'Luik in het oog van de storm'

Vanaf 02/08/2014 tot 31/05/2015

Het is niet de bedoeling een nieuwe visie op de rampspoed tegeven, hoewel we het lijden en de dood die gepaard gaan met oorlog niet mogen stilzwijgen. Vertrekkend van de dagelijkse ellendewillen we u de broederlijkheid, de waardigheid maar ook de vreugde, die alle mensen delen, laten ontdekken of herontdekken.‘Luik in het oog van de storm' zet de Slag om Luik en de heldhaftige, door de forten geboden weerstand van 4 tot 16 augustus 1914 op de voorgrond. De aandacht gaat ook naar de zware ontberingen van de bevolking tijdens de bezetting.

Luik in het oog van de storm' zet de Slag om Luik en de heldhaftige, door de forten geboden weerstand van 4 tot 16 augustus 1914 op de voorgrond. De aandacht gaat ook naar de zware ontberingen van de bevolking tijdens de bezetting.

Het parcours omvat 6 aparte ruimtes: Lees meer

-----

HOME - Interieurportretten) Poster

'HOME - Interieurportretten'

Vanaf 30/11/2014 tot 31/05/2015

De tentoonstelling was niet voorzien voor nederlandstalingen groepen.

De Poolse fotografen Andrzej Kramarz en Weronika Łodzińska hebben de wereld afgereisd, om een originele kijk te bieden op het begrip “huis”. Het buitengewone allegaartje van foto's onthult een serie interieurportretten, steeds zonder de bewoner: knusse traditionele huisjes, spartaanse woningen van circusartiesten of vrachtwagenchauffeurs, of cellen van excentrieke monniken. Deze visuele beschouwingen over het thema woning zijn al bij al portretten van hedendaagse mannen en vrouwen, een poging om de geest van de bewoners te vatten en een diagnose te stellen van de omstandigheden waarin we vandaag de dag leven.

Het project HOME sleepte tal van prestigieuze internationale prijzen in de wacht zoals de Prijs voor de Kunstfotografie van Epson (2005), de PhotoPoland-prijs 2007, de Prijs van de Europese Bank 2008 en de prijs van het magazine “Newsweek Polska”. Het is voorgesteld tijdens tentoonstellingen in Polen, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Slowakije, Griekenland en Hongarije.

Een maatschappijmuseum

Het Musée de la Vie wallonne ijvert al meer dan 100 jaar voor het behoud van het individuele en het collectieve geheugen, om ze aan de komende generaties door te geven. De onderzoeksfeer van het museum strekt zich uit van de maatschappelijke, stedelijke en industriële omgeving tot de mondelinge getuigenissen en boodschappen die door de voorwerpen worden overgebracht. De mens staat centraal en verleden en heden worden voortdurend met elkaar in verband gebracht. In deze geest verwelkomt het Museum de tentoonstelling HOME, die in het Etnografische Museum van Krakau heel wat bijval oogstte.

Zie ook : ' l'Institut Polonais - Service Culturel de l'ambassade de la République de Pologne à Bruxelles '

-----

Een leven van hoeden

'Een leven van hoeden'

Vanaf 29/09/2012 tot 21/09/2014

De rijke collecties van het Musée de la Vie wallonne zitten boordevol stukken die met dit onderwerp te maken hebben. Hoeden, mutsen, toques en kepies in alle soorten en maten, handige reiskoffers, modisten- en hoedenmakersgereedschap, archieven en originele foto's, kostbare hoedenspelden, enz. Allemaal voorwerpen die getuigen van het belang van dit accessoire in het dagelijkse leven.

Dit bracht ons op het idee om een volledige tentoonstelling aan de hoed te wijden en het publiek een unieke kijk te bieden op een aantal zeer mooie stukken die in de kelders van het Museum worden bewaard.

De hoed roept herinneringen op aan beroepen die in de loop der tijd in vergetelheid zijn geraakt en legt ook de link naar een maatschappelijk thema dat de zeden en gebruiken van een tijdperk weerspiegelt, namelijk de mode.

Deze tentoonstelling neemt de bezoeker mee op een poëtische tocht via een slingerend parcours in zuurstokkleuren.

Bij deze tocht spelen de hoeden de hoofdrol. Zoals u kunt zien, hebben ze zowaar armen gekregen, en praten met elkaar zoals mensen doen ze ook!

Bij de tijdelijke tentoonstellingen van het Musée de la Vie wallonne, die zijn verweven in het vaste parcours, staat het algemene thema van het museum centraal. Ze zijn opgebouwd rond een voorwerp dat wordt bekeken in relatie tot de mens, vroeger en nu.

“Het Waalse leven”, “Zolder Leven” en “Een leven van hoeden”: het is gewoon het leven zelf dat ten grondslag ligt aan de collectie van het Museum.

Bénédicte Lamine : +32 (0)4/237.28.34 of via mail Benedicte.Lamine@provincedeliege.be

-----

"Matières Immatérielles" - Art Contemporain

Vanaf 11/09/2013 tot 02/16/2014

Matières immatérielles

De tentoonstelling was niet voorzien voor nederlandstalingen groepen.

De informatie is alleen in het Frans beschikbaar!

L'Art contemporain était à l'honneur à l'Espace Saint-Antoine

Pour la première fois, 9 Artistes de renommée internationale (des Liégeois, des Français et un Allemand, dont certains furent réunis au sein du groupe "l'Atelier 18") exposent certaines de leurs oeuvres au Musée!

Ces créations abstraites (des peintures, des sculptures et installations), par la matière, la forme et la couleur visent à susciter l'émotion...
L'acier corten ou rouillé, le bois, le tissu polyester et le carton sont martelés, sciés, pliés, couverts de sable ou de pigments. Transformés pour perdre leur matérialité, ils conduisent à une approche perçue différemment selon les sensibilités!

Amateurs et connaisseurs sont invités à prendre part à cette exposition dont le but est de convoiter la curiosité et les émotions...au sein d'un espace (l'Espace Saint-Antoine) dont l'architecture ne fera qu'attiser votre ressenti!

Myriam Ouziel : +32 (0)475/683858 of via mail myriam.ouziel@gmail.com

-----

'Moord en Doodslag. Een tentoonstelling over het leven'

Vanaf 15/03 tot 15/09/2013

Moord en Doodslag

De tentoonstelling was niet voorzien voor nederlandstalingen groepen.

De tentoonstelling « Moord en Doodslag » schenkt een bijzondere aandacht in België en poogt het fenomeen van de hevige misdaden in zijn historische en huidige facetten te analyseren. De bezoeker wordt verzocht om misdaden in een
biografische en sociale contexten te observeren. Bij zijn bezoek, wordt hij geconfronteerd met zijn eigen dorst naar sensatie en wordt ertoe aangezet belangrijke morele en filosofische vragen te stellen.

Cécile Quoilin : +32 (0)4/237.90.93 of via mail cecile.quoilin@provincedeliege.be

-----

'Vertiges de la folie'

Vanaf 30/03/2012 tot 19/08/2013

Vertiges de la folie

De tentoonstelling was niet voorzien voor nederlandstalingen groepen.

Moordwaanzin, hartstochtelijke bezetenheid, begaafdheid en krankzinnigheid,
collectieve dolheid, gestoorde professors, godsdienstmanie, machtswaanzin…, de zotte hofnar. Deze bekende uitdrukkingen beperken zich niet tot aliënatie en lijden. Ze glijden af naar fantasie, verrassing, betovering …

De dwaas kan niet over één kam geschoren worden met de geesteszieke; waanzin overschrijdt en gaat onze kaders ten buiten. In de 17e eeuw wordt de rede echter referentie in het westen. Een lange tijd geldt waanzin als synoniem van gestoordheid en abnormaal zijn. Was dit vroeger hetzelfde?

Waanzin is evenmin een vaststaand universeel concept. Als u hier
gek was, zou u dat dan elders ook zijn? En hoe staat het ermee in
streken als het Amazonegebied, het Oosten of in Afrika? Koestert
waanzin niet een intieme band met cultuur?

Waanzin is altijd een bron van inspiratie geweest, een onderwerp
van debat en wetenschappelijke, morele en politieke vraagstelling.
In de tentoonstelling leidt dit tot verrassende en spannende associaties
van objecten, kunstwerken en documenten. Om van te duizelen!

De tentoonstelling presenteert bijna tweehonderd stukken, die uit
verschillende instellingen komen, waaronder het Theater Instituut
Nederland in Amsterdam, het Zotte Kunstkabinet in Mechelen, het
internationale Musée du Carnaval et du Masque in Binche, het Museum

Dr. Guislain in Gent, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel,
evenals de kunstcollecties van de Universiteit van Luik.

Ook worden objecten en archieven getoond die in psychiatrische ziekenhuizen en
bij particuliere verzamelaars bewaard worden evenals hedendaagse
kunstwerken, en nog nooit vertoonde films.
De catalogus van de tentoonstelling biedt een waaier van artistieke,
wetenschappelijke en aan waanzin gerelateerde activiteiten. De
scenografi e en geselecteerde werken komen op de juiste plaatsen
tot uiting.

Carine Filiber : +32 (0)4/237.28.30 of via mail carine.filiber@provincedeliege.be

-----

'Zolder Leven'

Vanaf 21/05/2009 tot 01/04/2012

Vie de grenier (Zolder Leven) Poster

Met de tentoonstelling "Vie de grenier" ('Zolder Leven') wordt denieuwe tijdelijke tentoonstellingsruimte op de tweede verdieping van het gerenoveerde Museum
van het waalse Leven, ingeluid. Ze werpt een ongebruikelijke, speelse blik op
speciaal gekozen voorwerpen die opgediept werden in de opslagplaatsen van het museum die zich voorheen op de zolders van het gebouw bevonden.

Welk verband is er tussen een stéthophile, een in elkaar geflanst werkstuk en een po met een onbescheiden blik? Dit zijn enkele van de bijzondere, verrassende
voorwerpen die op de tentoonstelling "Vie de grenier" ('Zolder Leven') getoond worden. Verrassend zijn ook de muzikale creaties die her en der uitgezonden
worden en voor een speciale sfeer zorgen bij bepaalde ensceneringen.

Elk voorwerp wordt vertoond in een speciale doos en onthult via anekdotes en verhalen, doorspekt met humor, confrontaties en vragen, zijn eigen geschiedenis… de onze.

Nadine de Rassenfosse : +32 (0)4/237.28.33 of via mail Nadine.Derassenfosse@provincedeliege.be

-----

Matières immatérielles
Matières immatérielles
Matières immatérielles
Matières immatérielles
Matières immatérielles
Matières immatérielles
Moord and Doodslag
Moord and Doodslag
Moord and Doodslag
Moord and Doodslag
Moord and Doodslag
Vertiges de la folie
Vertiges de la folie
Vertiges de la folie
Vertiges de la folie
Zolder Leven
Zolder Leven
Zolder Leven
Zolder Leven