Museum des wallonischen Lebens

Museum des wallonischen LebensMuseum des wallonischen LebensMuseum des wallonischen LebensMuseum des wallonischen Lebens

Aktuelle Ausstellungen

Es gibt immer neue Ausstellungen...

Die Ausstellungen konzentrieren sich auf die Gesellschaft von gestern und heute, auf das Leben in der Wallonie und auf den Menschen.

Der Bereich für Sonderausstellungen im zweiten Stock des Museums ist vor allem für originelle Projekte reserviert, die aus den Sammlungen hervorgegangen sind. Im Espace Saint-Antoine werden Ausstellungen gezeigt, die aus der Zusammenarbeit mit anderen Kulturpartnern entstanden sind.

ORDURES - De tentoonstelling die sorteert

Nu onze planeet door afval wordt overstelpt, is sorteren belangrijker dan ooit!

ORDURES

De vuilnisbak in en vergeten, maar daarmee zijn we het nog niet kwijt. Afval zit overal: op straat, in de bossen, in de oceanen... zelfs in de ruimte! Het zegt veel over onze waarden, over onze keuzes en over onze levenswijzen. ORDURES pakt de grote ecologische, sociale en economische problemen aan die door ons afval worden veroorzaakt. Daarnaast schept de tentoonstelling duidelijkheid over het begrip "afval" zodat we de aard, de risico's, de verwerking en de impact ervan beter kunnen begrijpen.

In 2015 namen de Verenigde Naties voor de VN-agenda 2030, 17 duurzame ontwikkelingsdoelen aan om welvaart te bevorderen en de planeet te beschermen. Afvalbeheer en recycling maken deel uit van deze mondiale uitdagingen en dragen bij aan de aanpak van klimaatverandering en milieubederf.

Tegenwoordig is WEGGOOIEN een resolute handeling geworden met grote consequenties. Afvalbeheer creëert parallelle werelden in alle uithoeken van de aarde met activiteiten zoals inzamelen, sorteren, recyclen, maar ook verbranden en ingraven. Ook al zijn deze activiteiten uitgegroeid tot een afvaleconomie die een bron is van werkgelegenheid en innovatie, ze blijven ontoereikend om het fenomeen in te perken. Deze realiteit gaat gepaard met een groeiende betrokkenheid en bewustwording. Met initiatieven zoals "Zero waste" en inzamelacties zetten de burgers zich in om onze manier van leven op aarde opnieuw uit te vinden. ORDURES maakt de stand van zaken op en daagt ons uit tot een kritische kijk op de consumptiemaatschappij.

De tentoonstelling is tot stand gekomen met de medewerking van het Museum van de Europese mediterrane beschavingen – MuCEM-Museum in Marseille en van Waalse afvalprofessionals: Fost Plus, Intradel, Valipac, Be WaPP Wallonie Plus Propre, Sitel, la Ressourcerie du Pays de Liège - ElectroSofie, de Stad Luik, de Universiteit van Luik, COMET, CITIUS Engineering, de Waalse overheidsdienst SPW - Portaal Leefmilieu van het Waals Gewest, de Société Publique de Gestion de l'Eau, de Waalse Rivierencontracten, Terre ASBL, NIRAS – EURIDICE.

Praktische Informationen

Bis zum 31. Dezember 2023

Open van dinsdag tot zondag van 9:30 tot 18:00 - Gesloten op 1/05, 1/11 en 25/12

Gratis : eerste zondag van de maand

Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit

Tickets online : www.viewallonne.be

Tarieven :

Volwassen : 7 €

Senior – Student – Kind (3+) : 5 €

Familie (max. 5) : 15 €

Groep (min.10) : op reservatie op 04/279.20.16SUPER MARIONNETTES
FOOT
JOUET STAR
DA VINCI