Museum van het Waalse Leven

Museum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse LevenMuseum van het Waalse Leven

Collecties

Het Museum van het Waalse Leven kan er trots op zijn verschillende fondsente beheren die de rijkdom van zijn collecties vormen. Het Museumfonds, dat bijna een eeuw geleden gesticht werd (objecten, boeken, audiovisuele archieven, geluidsopnamen,...), het Geschiedenisfonds van de Waalse Bewegingen de Bibliotheek van Waalse Dialecten.

1. De voorwerpen

Leopold Harzé

Ongeveer 100.000 stukken illustreren zeer gevarieerde onderwerpen zoals het ambachtswezen en het gereedschap, het speelgoed, de kledingstukken en modeaccessoires, de industriële voorwerpen, de snuisterijen en meubelstukken, de voorwerpen die de Waalse folklore illustreren (verschillende manifestaties, broederschappen en sociëteiten), de handel, het vaatwerk, de huishoudelijke uitrusting, de geloven, het onderwijs, de vrije tijd en de reizen … heel weinig uit de sectoren van het leven in Wallonië ontbreken op het appel !

Merkenswaardig is de Max Elskamp collectie en zijn voorwerpen die betrekking hebben op de gnomoniek, de verzameling van voertuigen, van reclamepanelen, van landbouwkundige voorwerpen of ook nog van medailles. Het poppentheater van het Museum van het Waalse Leven, een folkloreruimte die nog steeds levend is in het Museum, krijgt hier een bijzondere vermelding. Een collectie van bijna 600 marionetten, enkele decors en accessoires vormen ook een opmerkelijk erfgoed.

2. De archieven

Poster

Het Museum van het Waalse Leven bezit een rijke collectie algemeen archief. Dit omvat alle stukken op papieren of gelijkaardige dragers (handgeschreven of gedrukt) behalve in boekvorm (maar wel ontelbaar veel brochures en meerdere nummers van tijdschriften) die zowel « los » worden bewaard, ingelijst of verzameld in bundels; met inbegrip van affiches, lithografieën, aanplakbiljetten, postkaarten, prospectussen en andere ephemaria en archiefstukken.

De documenten zijn onder acht verschillende formaten geklasseerd in zeven lokalen over drie verdiepingen van het Chamart huis alsook in de opslagplaatsen van het Museum te Ans. Het fonds is toegankelijk voor de vorsers via het Documentatiecentrum waarvan de personeelsleden als enigen bevoegd zijn de papieren bestanden te gebruiken...

3. De multimediadienst

Achief van het Museum
  • Fonds van het Museum van het Waalse Leven

Meer dan 100.000 negatieven van het einde van de 19de eeuw tot op heden; glasplaten (50%), papieren films, celluloid, Cd's. Laten we hier de fotocollectie van Gustave Marissiaux vermelden, over het werk in en rond de mijn, alsook de « Enquêtes van het Museum van het Waalse Leven ». Deze enquêtes (gefilmd of op foto), gevoerd over verschillende onderwerpen, vergezellen soms vanaf de jaren 1920 goed gedocumenteerde publicaties waarvan de eerste in 1924 verschijnt. Speelfilms : 356 exemplaren. Beeldreportages: 70 gehelen over etnografische onderwerpen en 43 videocassettes. Verschillende geluidsreportages: liedjes en interviews in het dialect…

  • Fonds van de Provincie Luik

Desarcy-Robyns Fonds: meerdere miljoenen clichés over alle aspecten van het Waalse leven tussen de jaren 1950 tot op het einde van de jaren 1970.

Studio 9 Fonds: meerdere duizenden clichés besteld bij deze studio, onder andere voor reclame voor ondernemingen uit de Luikse regio.

4. De Bibliotheek van de Waalse Dialecten

5. Het Geschiedenisfonds van de Waalse BewegingLéopold Harzé
Van Marcke
Van Marcke
Poster collectie
Poster collectie
Poster collectie
Poster collectie
Collectie MVW
Collectie MVW
Max Elskamp
Arbre à clous
Collectie MVW
Archief MVW
Archief MVW
Archief MVW
Archief MVW
Archief MVW
Archief MVW
Archief MVW