EUR.Friends : stages en digitale hulpmiddelen

EUR.Friends : stages en digitale hulpmiddelenEUR.Friends : stages en digitale hulpmiddelenEUR.Friends : stages en digitale hulpmiddelenEUR.Friends : stages en digitale hulpmiddelen

Grensoverschrijdende bedrijfsstages

In 3 jaren resulteerde het Interreg project EUR.Friends in de organisatie van bijna 370 stages en bezoeken voor meer dan 100 jongeren in de bedrijven van de Euregio Maas-Rijn!

Wilt u er meer over weten?

BEDRIJFSSTAGES IN DE EUREGIO MAAS-RIJN

Stages illus

De grensoverschrijdende mobiliteit van onze jongeren, de toekomstige werknemers, stimuleren was het gemeenschappelijke doel van de 10 partners van het project Interreg Euregio Maas-Rijn “EUR.Friends” de afgelopen drie jaar… en dit was een echte uitdaging want onze ambitie was om een waar netwerk scholen-bedrijven op te bouwen rond de organisatie van professionele stages ten behoeve van de leerlingen uit het secundair technisch- en beroepsonderwijs!

Of het nu in Province de Liège, de Duitstalige gemeenschap, de regio Aken, Provincie Belgisch of Nederlands Limburg gebeurde, ging het om aan jonge professionals de kans te geven, zijn bekwaamheden in een bedrijf van een van de buurregio's te gaan uitproberen.

Voor deze jongeren met een gemiddelde leeftijd van 16 tot 20 jaar waren deze stages een echte uitdaging. Dit betekende inderdaad durven de sprong te wagen... want hoewel de geografische aftstanden tussen hun woonplaats en hun stageplaats soms zeer kort waren hebben ze (beperkte) verantwoordelijkheden in een socio-professionele, culturele en taalkundige context leren kennen, soms mijlenver van hun gewoonten en ervaringen op lokaal niveau… korte afstanden maar grote sprongen vooruit voor taalrijke stagiairs!

Uiteindelijk was de doelstelling van dit grensoverschrijdende project de mentaliteit van de jongeren van onze scholen te veranderen en hun horizon ruimer te maken alsook hun nieuwsgierigheid en motivatie te stimuleren om te ontdekken, hoe het in een bedrijf buiten de taalkundige en/of nationale grenzen gebeurde, soms maar op enkele kilometers afstand van hun woonplaats of hun school. Door deze korte ervaring (we verwachtten een gemiddelde duur van 10 tot 15 werkdagen) wilden we hen de mogelijkheid te bieden, de nabijgelegen arbeidsmarkt te ontdekken en eventueel deze rijkdom te gebruiken met een oog op hun toekomstige carrière. Een motiverend project, dat de ambitie had, de jongeren met een ervaring dicht bij de werkelijkheid te confronteren, waarbij ze de gelegenheid zouden hebben om de omvang van de beheersing van ten minste een van de buurtalen te beseffen.

DOELGROEPEN EN DOCUMENTEN

1) DE JONGEREN UIT HER SECUNDAIR TECHNISCH- EN BEROEPSONDERWIJS (STAGES EN BEZOEKEN) EN UIT HET HOGER ONDERWIJS (STAGES)

App EURFriends

Folder secundair technisch- en beroepsonderwijs: Bedrijfsstages voor de leerlingen uit het technisch- en beroepsonderwijs

Folder hoger onderwijs: De stages staan ook open voor de studenten uit het hoger onderwijs

Waardeer de bekwaamheden op, die je tijdens je stage ontwikkeld hebt, door het invullen van een van de volgende Europass-mobiliteit documenten:

Je loopt je stage in een andere Belgische taalgemeenschap (in de Euregio Maas-Rijn): je kunt dit document downloaden.

Je loopt je stage in een van de andere buurlanden van de Euregio Maas-Rijn: je kunt dit document downloaden.

Hoe moet je dit Europass-mobiliteit document invullen? De praktische gids geeft hier je de noodzakelijke toelichtingen.

2) DE BEDRIJVEN

Geen specifiek document gebonden aan het project.

De geldende stageovereenkomst is deze van de school van deze stagiair of anders deze, die in het kader van het Interreg project “Euregiocompetenties” ontwikkeld werd. Om deze te downloaden, klik hier (PDF).

EEN APP "TALEN EN CULTUREN”, DE BESCHERMENGEL VAN DE STAGIAIR.

Ontworpen door onze partners van Universiteit Hasselt werd deze App “talen en culturen” aangedreven door getuigenissen van voormalige stagiairs (deze van het project Interreg IV A Linguacluster). Vanaf de situaties en uitgedrukte behoeften was de grondstof klaar om de App van het project www.EUR.Friends.

Wat zit hierin ? Verschillende soorten inhouden maar vooral bruikbare standaardzinnen (audio en schriftelijke modellen) om:

  • met een potentiële stageplaats/ werkgever contact op te nemen, ofwel per telefoon of schriftelijk (een e-mail op basis van “blokken” van zinnetjes schrijven);
  • zich mondeling uit te oefenen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en per sector (horeca, kantoorwerk, verkoop, …).

Deze app is downloadbaar op Play Store en Apple Store via de volgende links:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.eurfriends

iOS: https://itunes.apple.com/BE/app/id1403406726

WILT U IN DE ANALYSE VAN DEZE ERVARING VAN GRENSOVERSChRIJDENDE STAGES EEN STAPJE VERDER GAAN?

Ontdek nu de handleiding, die onze partner van Limburg, Hogeschool PXL, samengesteld heeft.

Ontdek onze online interactieve conferentie, die in het kader van ons evenement digiTOOLS plaatsvond:

Ontdek ook de conclusie van deze conferentie:

Zijn er nog vragen ? Misschien vindt u de antwoorden in onze FAQ.