EMR-EYESEMR-EYESEMR-EYESEMR-EYES


EMR-EYES, een project dat zijn activiteiten uitvoerde van juni 2018 tot november 2021, richtte zich op veiligheids- en preventieactoren binnen een van de oudste grensoverschrijdende samenwerkingsgebieden in Europa, de Euregio Maas-Rijn (EMR). Dit project kwam tot stand op initiatief van de gouverneur van de provincie Luik.

EMR-EYES, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Economische Ontwikkeling (EFRO) en medegefinancierd door het Waalse Gewest, werd ondersteund door verschillende projectpartners, waaronder de Provincie Luik (hoofdpartner), de Provincies Belgisch en Nederlands Limburg, Wegweiser Ostbelgien, de stad Verviers, het Polizeipräsidium van Aken en het Openbaar Ministerie.

Het project had tot doel de Euregionale samenwerking te versterken en voerde verschillende activiteiten uit rond twee prioritaire preventie- en veiligheidsthema's: radicalisme en verslaving.

Voor het beheer van het project werd in Luik een gemeenschappelijk kantoor van drie personen opgericht. In het kader van informatie-uitwisseling, essentieel voor het doel van het project, werd dit gemeenschappelijke bureau opgericht of gecoördineerd en werkte het mee aan de organisatie van opleidingen, studiedagen, workshops, rondetafelgesprekken, het opstellen van verschillende juridische expertrapporten en universitaire analyses , tot optimalisatie van bestaande instrumenten op het gebied van ANPR of bestuurlijke aanpak van criminaliteit, waaronder het pilot experience-initiatief.

Het doel van het EMR-EYES-project was om bestaande structuren te ondersteunen, door partners in staat te stellen elkaar te ontmoeten, samen na te denken, innovatieve gedeelde projecten te bouwen, soms met externe academische aanbieders, om enerzijds kennis te produceren en innovatie in probleemgebieden aan te moedigen anderzijds oplossen.

Zo hebben de grensoverschrijdende synergieën drie jaar lang politie, justitie, administratieve autoriteiten, universiteiten en preventiepartners in de Euregio Maas-Rijn gemobiliseerd. Terwijl een groter panel van belanghebbenden, allemaal uit de Euregio Maas-Rijn, vertegenwoordigen het Openbaar Ministerie, de lokale en federale of nationale politie voor Duitsland en Nederland, staatsveiligheidsagenten, ministeries en ministeries, veldwerkers op het gebied van jeugdbescherming, vertegenwoordigers van diensten ter ondersteuning van de integratie van jonge moslims, gevangenispersoneel, vertegenwoordigers van de academische wereld en het algemeen onderwijs ... ontmoetten elkaar rond informatieve en educatieve evenementen.

EMR-EYES laat rapporten en analyses achter, maar ook projecten die in het veld blijven functioneren. Deze EMR-EYES-pagina is een manier voor de lezer om informatie te verkrijgen via openbare rapporten en om nuttige contacten te vinden met het oog op latere samenwerkingen op meer specifieke dossiers.